خاطره سعید نیکپور از فیلم جدایی نادر از سیمین

شهاب حسینی

سعید نیک پور که مدتی است به خارج از کشور ... مهاجرت کرده، خاطره شیرینی از فیلم جدایی نادر از سیمین دارد که این چنین نقل کرده است : «سال گذشته اتفاقی در آمستردام افتاده که می خواهم با خوشحالی از این اتفاق صحبت کنم. سال گذشته شاهد افتخاری بزرگ در آمستردام بودم که تمام زنگ دل من را پاک کرد و آن هم دیدن جدایی نادر از سیمین در این شهر بود. یعنی اولین باری بود که این افتخار را احساس کردم و وقتی از من سوال می کردند می گفتم این فیلم متعلق به ایران است و دارد به زبان من حرف می زند. من و پسرم که در جمع هلندی ها حضور داشتیم فیلم جدایی را دیدیم و چه استقبال عجیبی از این فیلم شده بود! در چهار سالن سینما آن را نمایش می دادند. کاری که برای فیلمی مثل تایتانیک انجام داده بودند. بلیت را باید از یک هفته قبل رزرو می کردیم و من فیلم را در فضایی دیدم که یک ایرانی حضور نداشت. اما انگار کل ایران آنجا بود. جالب بود مردمی که صد درصد با فرهنگ ما متفاوت هستند فیلم را درک کرده بودند، وقتی شهاب حسینی آن طور به سر و صورت خودش می کوبید صدای گریه هلندی ها را می شنیدم. روز نمایش این فیلم در هلند یکی از بهترین روزهای زندگی من در هلند بود.»

/ 0 نظر / 8 بازدید